De diensten van Vitalis WoonZorg Groep

      Geen reacties op De diensten van Vitalis WoonZorg Groep

Elke dag werken er meer dan 90 specialisten voor Vitalis om onze senioren zo spoedig mogelijk weer zelfstandig te laten functioneren. Constante en verantwoorde kwaliteit in de door ons geleverde zorg. Hier kan iedereen op rekenen! Vitalis WoonZorg Groep is gespecialiseerd in een divers scala aan diensten.

Vitalis WoonZorg Groep

Specialistische behandeling

Zowel ouderen die bij Vitalis wonen als zij die nog zelfstandig thuis wonen, kunnen gebruikmaken van de specialistische behandelingen van de Vitalsis WoonZorg Groep. Met onze eerstelijns en tweedelijns zorg op verscheidende locaties stellen we een persoonlijk gericht behandelingsplan op met alle betrokkenen. De huisarts, specialist oudergeneeskunde en/of medische specialist. Wij vinden dat op deze manier de zekerheid van de behandeling die het beste bij de cliënt past, op een juiste manier wordt gegarandeerd.

Bij specialistische behandelingen kun je denken aan onder andere: psychologie, logopedie, diëten, ouderengeneeskunde, fysiotherapie, ergotherapie en muziektherapie.

Revalidatie

We zeggen altijd: ‘Alles is therapie.’ En bij iedere behandeling oefen je gericht. Dit geldt voor zowel individuele therapie als groepstherapie maar ook het dagelijks uitvoeren van handelingen. Kun je revalidatie ook leuk houden? Ja zeker. Door in te spelen op de voorkeuren en hobby’s houden we het gezellig en leuk. Naast inspanning is er ook ontspanning. Zo staat Vitalis in dit vakgebied.

Intensieve zorg

Het komt wel eens voor dat de zorgbehoefte zo groot is dat ouderen niet meer thuis kunnen blijven wonen. Wanneer ervoor wordt gekozen om bij Vitalis te wonen houden we rekening met de leefbaarheid van onze bewoners. Een eigen dagritme, vrije tijdbesteding en een eigen invulling van betekenis in je leven. Wonen is er natuurlijk ook voor senioren die zelfstandig willen wonen. In wijklocaties is er dan een aanbod van benodigde zorg.

Vitalis WoonZorg Groep

Wijkzorg

Zorgtrajectbegeleiding bij dementie, persoonlijke verzorging of verpleging, mantelzorgondersteuning en hulp in het huishouden zijn enkele voorbeelden van de wijkzorg die Vitalis WijkZorg aanbiedt. Samen met Wooninc biedt Vitalis wijkzorg aan meer dan 5.000 appartementen. Huren met thuiszorg of huren in de vrije sector? In de residenties van Vitalis zijn de services en faciliteiten voor ieder wens geregeld.

Vitalis WoonZorg Groep ondersteunt ouderen bij het behoud van de kwaliteit en tevens ook de veiligheid van het dagelijks leven. Of het nu gaat om wonen, revalidatie, zorg of behandelingen. Wil je meer weten over onze werkwijze en diensten? Bezoek dan onze website.